Bạn chưa đăng nhập. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để lưu trận đấu và xếp hạng!

Chơi Cờ Tướng, Cờ Úp online

Chơi với máy
Tôi (ẩn danh)
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0
Top 7 ngày
 • Anonymous (0) đang đánh với redsea (1676) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang chờ người chơi vào
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với 1234586 (1400) xem
 • Dangduan (1383) đang chờ người chơi vào
 • Anonymous (0) đang đánh với Haoo (1375) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) xem
 • tranhau (1534) đang đánh với Maitx (1615) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) xem
 • cutys (1399) đang đánh với henrynguyen (1474) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) xem
 • totden110 (1619) đang đánh với ab89 (1473) (cờ úp) xem
 • moinhapmonsgt (1356) đang đánh với quanghabs (1594) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với A1234 (1381) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với thotdailenco (1504) xem