quochung008 1513 +11
1991vp 1412 -11

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

82 nước, 9 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua

Tôi (ẩn danh)
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0