sanhtai 1548 +11
Myhauvuong 1428 -11

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

26 nước, 5 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết

Tôi (ẩn danh)
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0