mimi 1501 +22
yeuwadithoi 1632 -22

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

106 nước, 16 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua

Tôi (ẩn danh)
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0