Dong74 1422 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

67 nước, 5 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua

Tôi (ẩn danh)
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0