khanhBT2016 1533 +10
anhthanh78 1400 -10

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

66 nước, 8 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ

Tôi (ẩn danh)
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0