Dong74 1405 -15

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

69 nước, 6 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua

Tôi (ẩn danh)
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0