HaSon 1619 -28
hiep 1267 +28

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

71 nước, 7 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua

Tôi (ẩn danh)
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0