HaSon 1619 -28
hiep 1267 +28

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

71 nước, 7 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua