Nguyenhoag 1372 +20
hungrom 1454 -20

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

28 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ