Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

78 nước, 13 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ

Tôi (ẩn danh)
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0