Kienngon 1312 -10
Ceo111 1440 +10

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

33 nước, 3 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ

Tôi (ẩn danh)
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0