• Cờ tướng - 1 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  ngocdung0167 1464 0
 • Cờ úp - 1 phút trước
  metoanthang 1764 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 phút trước
  chiendau 1340 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 phút trước
  Cotien68 1407 -12
  vs
  Nhi12 1499 +12
 • Cờ úp - 5 phút trước
  maxcha2230 1511 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 phút trước
  ngocdung0167 1464 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 8 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 11 phút trước
  cotuong123123 1450 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 11 phút trước
  BODE 1406 -12
  vs
  heohut 1487 +12
 • Cờ úp - 13 phút trước
  trancang 1708 -25
  vs
  hn30 1497 +25
 • Cờ úp - 14 phút trước
  Khigio 1611 -17
  vs
  Vvnhi 1594 +17
 • Cờ úp - 16 phút trước
  heohut 1474 +13
  vs
  BODE 1419 -13
 • Cờ úp - 17 phút trước
  chiendau 1340 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 17 phút trước
  maxcha2230 1511 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 18 phút trước
  BODE 1434 -15
  vs
  heohut 1459 +15
 • Cờ úp - 19 phút trước
  vudt 1646 +5
  vs
  ihradi 1362 -5
 • Cờ úp - 19 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 19 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 19 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 21 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23 phút trước
  cotuong123123 1450 0
  vs
  Anonymous 0 0