1991vp

Các trận gần đây của 1991vp
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  1991vp 1434 -15
  vs
  55555 1448 +15
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  55555 1431 +17
  vs
  1991vp 1451 -17
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  1991vp 1434 +17
  vs
  55555 1448 -17
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  55555 1466 -18
  vs
  1991vp 1416 +18