1991vp

Các trận gần đây của 1991vp
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  hacoi 1684 +11
  vs
  1991vp 1561 -11
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  hacoi 1707 -23
  vs
  1991vp 1538 +23