Chor

Các trận gần đây của Chor
 • Cờ úp - 12 phút trước
  xqch 1439 -11
  vs
  Chor 1557 +11
 • Cờ úp - hôm qua
  Chor 1542 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Chor 1550 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Chor 1539 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Chor 1539 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Chor 1539 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Chor 1560 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Thsbs 1536 -17
  vs
  Chor 1510 +17
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Chor 1526 -16
  vs
  Thsbs 1520 +16
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Chor 1526 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Chor 1547 -21
  vs
  daophu 1439 +21
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Chor 1540 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Chor 1558 -18
  vs
  Doanlm 1518 +18