Chor

Các trận gần đây của Chor
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Chor 1435 -16
  vs
  Ukcthm 1432 +16
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Chor 1435 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Camen 1623 -25
  vs
  Chor 1416 +25
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chor 1424 -8
  vs
  Camen 1615 +8
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chor 1424 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  aakkkkaa 1472 -19
  vs
  Chor 1405 +19
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chor 1419 -14
  vs
  aakkkkaa 1458 +14
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  khambkhn 1575 +10
  vs
  Chor 1429 -10
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  khambkhn 1565 +10
  vs
  Chor 1439 -10
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  mnmnmn 1435 -17
  vs
  Chor 1422 +17
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chor 1422 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chor 1420 -13
  vs
  Simon.Sr 1484 +13
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Camen 1549 +11
  vs
  Chor 1431 -11
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chor 1443 -12
  vs
  Camen 1537 +12
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chor 1426 +17
  vs
  xauho 1443 -17