Chor

Các trận gần đây của Chor
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  Chor 1525 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  even 1518 -17
  vs
  Chor 1491 +17
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  Chor 1472 +19
  vs
  even 1537 -19
 • Cờ úp - hôm qua
  Camen 1547 +13
  vs
  Chor 1485 -13
 • Cờ úp - hôm qua
  Camen 1532 +15
  vs
  Chor 1500 -15
 • Cờ úp - hôm qua
  Chor 1480 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Chor 1487 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Chor 1473 +14
  vs
  Roman 1435 -14
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Upcom 1398 -13
  vs
  Chor 1460 +13
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Chor 1446 +14
  vs
  Upcom 1412 -14
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Upcom 1393 +19
  vs
  Chor 1465 -19
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Chor 1486 -21
  vs
  Upcom 1372 +21
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Chor 1486 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Chor 1486 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  megai 1553 -20
  vs
  Chor 1466 +20
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Chor 1479 -13
  vs
  megai 1540 +13