Chor

Các trận gần đây của Chor
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  Chor 1369 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Quahen 1392 -18
  vs
  Chor 1351 +18
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Chor 1367 -10
  vs
  Wavc09 1501 +10
 • Cờ úp - hôm qua
  kynam 1532 +9
  vs
  Chor 1376 -9
 • Cờ úp - hôm qua
  Chor 1352 +24
  vs
  kynam 1556 -24
 • Cờ úp - hôm qua
  Abbc 1302 -14
  vs
  Chor 1338 +14
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Chor 1300 +20
  vs
  DINHHOA 1379 -20
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  DINHHOA 1400 -21
  vs
  Chor 1279 +21
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Chor 1301 -14
  vs
  Xuanhue 1348 +14
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Xuanhue 1333 +15
  vs
  Chor 1316 -15
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Chor 1333 -17
  vs
  Xuanhue 1316 +17
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Xuanhue 1333 -17
  vs
  Chor 1316 +17
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Xuanhue 1316 +17
  vs
  Chor 1333 -17
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Chor 1316 +17
  vs
  Xuanhue 1333 -17
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Xuanhue 1352 -19
  vs
  Chor 1297 +19
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  aloanco 1299 +17
  vs
  Chor 1314 -17
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Chor 1326 -12
  vs
  hvt1712 1412 +12