Chor

Các trận gần đây của Chor
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Chor 1514 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Chor 1514 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Chor 1514 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Chor 1499 +16
  vs
  Simon.Sr 1508 -16
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Simon.Sr 1491 +17
  vs
  Chor 1516 -17
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Chor 1528 -12
  vs
  Macmeno 1627 +12
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Chor 1508 +20
  vs
  Macmeno 1590 -20
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Macmeno 1576 +14
  vs
  Chor 1522 -14
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Chor 1539 -17
  vs
  cogang 1512 +17
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  ccr12345 1455 -22
  vs
  Chor 1323 +22
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  ccr12345 1444 +11
  vs
  Chor 1334 -11
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Chor 1542 -17
  vs
  netsun 1527 +17
 • Cờ úp - 4 tuần trước
  Chor 1503 +8
  vs
  Abbc 1324 -8