Chor

Các trận gần đây của Chor
 • Cờ úp - 56 phút trước
  Chor 1475 +15
  vs
  ab89 1458 -15
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Chor 1462 +13
  vs
  mangxa 1389 -13
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Chor 1474 -12
  vs
  Linhmoi 1552 +12
 • Cờ úp - 7 giờ trước
  Us12311 1373 -11
  vs
  Chor 1475 +11
 • Cờ úp - 7 giờ trước
  Chor 1462 +13
  vs
  Us12311 1386 -13
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  Xchym 1621 -24
  vs
  Chor 1438 +24
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  Chor 1448 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Chor 1448 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  Chor 1448 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Chor 1448 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Pipi 1417 -15
  vs
  Chor 1433 +15