Chor

Các trận gần đây của Chor
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Chor 1430 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chor 1430 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chor 1412 +18
  vs
  kazenero 1449 -18
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chor 1399 +13
  vs
  kute 1330 -13
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chor 1382 +17
  vs
  Thuy52 1410 -17
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Thuy52 1429 -19
  vs
  Chor 1363 +19
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  zikzik 1651 +5
  vs
  Chor 1368 -5
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  dday 1407 +15
  vs
  Chor 1383 -15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chor 1399 -16
  vs
  dday 1391 +16
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chor 1382 +17
  vs
  Harophi 1394 -17
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chor 1367 +15
  vs
  Khoanv 1344 -15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Khoanv 1360 -16
  vs
  Chor 1351 +16
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  PhaoDau 1380 +15
  vs
  Chor 1366 -15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  PhaoDau 1363 +17
  vs
  Chor 1383 -17
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Chor 1393 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Chor 1393 0
  vs
  Anonymous 0 0