Jame

Các trận gần đây của Jame
 • Cờ úp - 15 phút trước
  Jame 1581 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 18 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Jame 1581 0
 • Cờ úp - 23 phút trước
  Jame 1581 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  Jame 1607 -26
  vs
  Thuy52 1349 +26
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  Jame 1619 -12
  vs
  Culau 1270 +12
 • Cờ úp - 6 giờ trước
  Jame 1613 +6
  vs
  Lala68 1365 -6
 • Cờ úp - 6 giờ trước
  Jame 1606 +7
  vs
  Lala68 1372 -7
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  Jame 1619 -20
  vs
  MeoMeo 1537 +20
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Jame 1612 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Jame 1589 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Vanlong 1494 -12
  vs
  Jame 1577 +12
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Jame 1564 +13
  vs
  Vanlong 1507 -13
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Jame 1596 -15
  vs
  zikzik 1607 +15