Jame

Các trận gần đây của Jame
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Jame 1586 +5
  vs
  Vanlong 1283 -5
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  trancang 1537 +19
  vs
  Jame 1605 -19
 • Cờ úp - hôm qua
  Jame 1605 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Jame 1605 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Jame 1580 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Jame 1574 +6
  vs
  maiwa 1305 -6
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  maiwa 1311 -6
  vs
  Jame 1568 +6
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Jame 1595 -27
  vs
  maiwa 1284 +27
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Jame 1595 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Jame 1595 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Jame 1572 +8
  vs
  Pt056 1374 -8