Jame

Các trận gần đây của Jame
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  Jame 1649 +7
  vs
  Mini 1413 -7
 • Cờ úp - 16 giờ trước
  Jame 1634 +7
  vs
  Gauden 1422 -7
 • Cờ úp - 16 giờ trước
  Jame 1634 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Jame 1618 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Jame 1618 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  quanvi 1575 -15
  vs
  Jame 1603 +15
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Jame 1596 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Jame 1622 -26
  vs
  DUYVA 1367 +26
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Jame 1622 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Jame 1622 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Jame 1690 -25
  vs
  Thsbs 1473 +25
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Jame 1682 +8
  vs
  Thsbs 1481 -8
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Jame 1675 +7
  vs
  gachip 1462 -7