Jame

Các trận gần đây của Jame
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Jame 1482 -16
  vs
  VNSA 1481 +16
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  VNSA 1463 +18
  vs
  Jame 1500 -18
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Jame 1519 -19
  vs
  VNSA 1444 +19
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  VNSA 1423 +21
  vs
  Jame 1540 -21
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Jame 1563 -23
  vs
  VNSA 1400 +23
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Jame 1554 +9
  vs
  Aicap 1400 -9
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Jame 1543 +11
  vs
  Camen 1434 -11
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Jame 1543 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Jame 1543 0
  vs
  Anonymous 0 0