Kienngon

Các trận gần đây của Kienngon
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Kienngon 1305 -12
  vs
  vivi 1401 +12
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Kienngon 1314 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Kienngon 1314 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Kienngon 1314 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Kienngon 1314 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Kienngon 1314 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Kienngon 1314 0
  vs
  Anonymous 0 0