alvin

Các trận gần đây của alvin
 • Cờ tướng - hôm qua
  CULY 1393 -13
  vs
  alvin 1463 +13
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  alvin 1484 +9
  vs
  Doicho 1323 -9
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  Pipi 1515 +15
  vs
  alvin 1499 -15
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Vanlong 1478 -16
  vs
  alvin 1483 +16
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Doicho 1306 -9
  vs
  alvin 1474 +9
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  alvin 1464 +10
  vs
  Doicho 1316 -10
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  CULY 1444 -16
  vs
  alvin 1448 +16
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  CULY 1461 -17
  vs
  alvin 1431 +17
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  alvin 1447 -16
  vs
  CULY 1445 +16
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Vanlong 1492 -19
  vs
  alvin 1427 +19
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Vanlong 1513 -21
  vs
  alvin 1406 +21