alvin

Các trận gần đây của alvin
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  alvin 1444 -16
  vs
  CUTI 1446 +16
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  tungnui 1963 +2
  vs
  alvin 1446 -2
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  alvin 1410 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  alvin 1410 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  antdbt 1418 +16
  vs
  alvin 1426 -16
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  alvin 1444 -18
  vs
  antdbt 1400 +18
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  alvin 1444 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  alvin 1444 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  CUTI 1464 -18
  vs
  alvin 1418 +18
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  alvin 1418 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  alvin 1418 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  alvin 1418 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  alvin 1418 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  alvin 1418 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  alvin 1418 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  alvin 1418 0
  vs
  Anonymous 0 0