alvin

Các trận gần đây của alvin
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Munmon 1581 -25
  vs
  alvin 1359 +25
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  north 1471 +15
  vs
  alvin 1455 -15
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Deity 1379 -13
  vs
  alvin 1442 +13
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  alvin 1428 +14
  vs
  Deity 1393 -14
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  alvin 1471 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  CULY 1458 +17
  vs
  alvin 1472 -17