huynhtuan

Các trận gần đây của huynhtuan
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  huynhtuan 1536 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  huynhtuan 1536 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  huynhtuan 1536 0
  vs
  Anonymous 0 0