mimi

Các trận gần đây của mimi
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  mimi 1561 -26
  vs
  maiwa 1291 +26
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  mimi 1553 +8
  vs
  oilman 1354 -8
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  mimi 1398 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  mimi 1398 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  mimi 1398 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  mimi 1398 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  mimi 1398 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  mimi 1553 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  hn30 1588 -18
  vs
  mimi 1535 +18
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Ngodong 1372 -10
  vs
  mimi 1516 +10
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  mimi 1540 -24
  vs
  Ngodong 1348 +24
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  mimi 1586 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  aakkkkaa 1584 +17
  vs
  mimi 1603 -17
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  mimi 1622 -19
  vs
  aakkkkaa 1565 +19
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  mimi 1611 +11
  vs
  xqch 1489 -11