oilman

Các trận gần đây của oilman
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  oilman 1460 -16
  vs
  Roman 1451 +16
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  oilman 1479 +17
  vs
  Xchym 1511 -17
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  oilman 1465 -17
  vs
  van85 1452 +17
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  van85 1469 -17
  vs
  oilman 1448 +17
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  F135 1522 -20
  vs
  oilman 1428 +20
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Camen 1548 +10
  vs
  oilman 1419 -10
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Camen 1471 +15
  vs
  oilman 1448 -15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  oilman 1429 +19
  vs
  Camen 1490 -19
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Camen 1475 +15
  vs
  oilman 1444 -15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  oilman 1459 -15
  vs
  Doanlm 1476 +15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Doanlm 1495 -19
  vs
  oilman 1440 +19