oilman

Các trận gần đây của oilman
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  oilman 1372 -18
  vs
  Idiot 1334 +18
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  Idiot 1314 +20
  vs
  oilman 1392 -20
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  oilman 1378 +14
  vs
  Idiot 1328 -14
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  sonql 1431 -19
  vs
  oilman 1359 +19