Thế #85 bấm vào quân đỏ bất kỳ để đi

Bạn thắng!

Bạn thua!

Tôi (ẩn danh)
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 0